Тази информация е за лично ползване.
Забранява се използването и цитирането й
от средствата за масово осведомяване
без изричен договор с ПСС.


 


Данните за метеорологичната и теренната обстановка се актуализират ежедневно сутрин от дежурните спасители, които я приемат чрез радиосеанси от основните спасителни бази и комуникационни центрове. Те от своя страна я сьбират в рамките на радиосеанса от прилежащите постове и хижи. Информацията е актуална кьм часа, отбелязан над таблицата. Преди този час там стоят данните от предходния ден. При драстична смяна на условията в рамките на деня се прави и допълнителна актуализация. ПСС не носи отговорност за достоверността на предадената информация, както и за последствията от използването й. Евентуални технически неизправности по комуникационните трасета биха могли да доведат до забавяне на процеса на актуализация.


Метеорологичен архив на Планинска спасителна служба
кликнете тук, за да видите метеорологичната и теренна обстановка със задна дата
(Базата данни започва да се набира от месец януари 2004 г.)